top of page

Werktuigbouwkundige installaties

Riolering

Hemelwaterafvoeren

Waterinstallaties

Gasinstallaties

Verwarming

Luchtbehandeling

Koelinstallaties

Elektrische-/data installaties

Elektrotechnische installaties

Verlichting

Data installaties

Beveiliging

Noodstroom installaties

Gebouw beheersysteem

Domotica

Beheer en onderhoud

Eigen 24-uurs servicedienst

Contractbeheer

Onderhoud/servicecontracten

Meerjaren onderhoud programma

Beheer op afstand o.a Priva, Daikin

Legionella beheer

NEN3140 inspecties

bottom of page